Προφίλ

Η Πανηλεκτρική είναι μια εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στη διανομή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού για την οικοδομή και την βιομηχανία. Από την ίδρυση της το 1983, η εταιρία γνωρίζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχει εξελιχθεί σήμερα σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους στην ελληνική αγορά με 3 καταστήματα.

Εστιάζοντας σε μια πολυποίκιλη πελατειακή βάση – αποθήκες ηλεκτρολογικού ύλικου, εργολάβους, εγκαταστάσεις, τεχνικές εταιρίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχριήσεις, τελικούς καταναλωτές – με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο σημείων πώλησης και με το ηγετικό ρόλο ως διανομέας, η Πανηλεκτρική συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο την ικανοποίηση των πελατειακών της αναγκών.

Με όπλο την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη εμπειρία…